Glaukoma un patentbrīvie medikamenti Eiropā

Glaukoma ir acu slimību grupa ar tai raksturīgu redzes nerva diska bojājumu un progresējošu redzes zudumu. Šobrīd tā ir atzīta par otru nozīmīgāko akluma cēloni Eiropā. Procentuālā iespējamība, ka gada laikā no slimības diagnosticēšanas brīža attīstīsies unilaterāls aklums, ir vairāk nekā 1%.

Saskaņā ar statistikas datiem Eiropā pieaug patentbrīvo medikamentu nozīme glaukomas ārstēšanā.

Gadu desmitiem bēta blokatori ir bijuši pirmā izvēle glaukomas terapijā. Savukārt deviņdesmito gadu sākumā komerciāli pieejami kļuva prostaglandīnu analogi (PGA). Pateicoties to ērtajai lietošanai reizi dienā, efektīvajai intraokulārā spiediena (IOS) samazināšanai un labākai panesībai, PGA pašlaik ir visbiežāk izrakstītie medikamenti IOS samazināšanai. Pirmie patentbrīvie PGA tika apstiprināti 2011. gada martā. Kopš tā laika patentbrīvie glaukomas medikamenti ir kļuvuši arvien populārāki.

Kas ir patentbrīvie medikamenti

Pārtikas un zāļu pārvaldes (FDA) definīcijā skaidrots: “Patentbrīvie medikamenti ir zāles, kas radītas, lai būtu tādas pašas kā oriģinālie medikamenti lietošanas biežuma un veida, drošuma, efektivitātes, kvalitātes, darbības īpašību un indikāciju ziņā. Minētās līdzības palīdz atspoguļot bioekvivalenci, kas norāda, ka patentbrīvie medikamenti darbojas tieši tādā pašā veidā un nodrošina to pašu klīnisko ieguvumu kā oriģinālais preparāts. Citiem vārdiem sakot, patentbrīvos medikamentus var lietot kā oriģinālo zāļu aizvietotājus.”

Bet vai šī informācija ir pietiekama? Vai ‘vienāds’ un ‘līdzīgs’ nozīmē vienu un to pašu?

Atbilstoši Eiropas Ekonomikas zonā spēkā esošajām regulām divi medicīniski produkti ir bioekvivalenti, ja tie ir farmakoloģiski ekvivalenti vai farmakoloģiski alternatīvi un to bioloģiskā aktivitāte un efekts pēc lietošanas vienādā devā ir līdzīgs, vienlaikus ņemot vērā gan drošumu, gan efektivitāti.

Bioekvivalences dati par aktīvās vielas seruma un plazmas koncentrāciju lokāli lietotiem glaukomas medikamentiem parasti nav pieejami. Šī iemesla dēļ patentbrīvie medikamenti nokļūst tirgū bez veiktiem nejaušinātiem klīniskiem pētījumiem par to efektivitāti un panesību, kas, savukārt, ir obligāti oriģinālajiem medikamentiem.

Specifiskas glaukomas medikamentu atšķirības

Agrīnās stadijās glaukoma nerada pacientiem simptomus un sūdzības, tomēr lokāli lietotie medikamenti tās var izraisīt. Viskozitāte, pH, acu piliena izmērs un citi faktori var būtiski atšķirties oriģinālajiem un patentbrīvajiem medikamentiem, kas var veicināt labāku vai sliktāku panesību un pacientu līdzestību.

Vācijā nesen tika veikts pētījums, lai izvērtētu savstarpējās aizvietošanas iespējamību komerciāli izplatītajam latanoprostam un tā patentbrīvajiem medikamentiem. Pētījumā tika konstatētas aktīvās vielas koncentrācijas atšķirības un fluktuācijas acu piliena masā. Visbūtiskāk bija paaugstināta bezalkonija hlorīda koncentrācija. PH vērtība oriģinālajā un patentbrīvajā medikamentā galvenokārt bija līdzīga, tomēr būtiska pH atšķirība tika atklāta, salīdzinot medikamentus bez konservantiem un konservantus saturošos medikamentus. Cits pētījums savukārt ir parādījis, ka uzglabāšanas temperatūrai ir būtiska nozīme medikamenta aktīvās vielas koncentrācijas saglabāšanā. Koncentrācijas samazinājums par 10% tika novērots 30 dienu laikā, uzglabājot aktīvo vielu 25 °C temperatūrā. Mammo et al. (2012) savā pētījumā norādīja, ka viskozitāte, pilienu izmērs, virsmas spraigums un acu pilienu pudelītes dizains būtiski atšķiras oriģinālajiem un patentbrīvajiem glaukomas medikamentiem.

Palīgvielas

Dažām palīgvielām nav nepieciešams to lietošanas pamatojums vai specifikācija, jo tās ir “labi zināmas” vai tiek izmantotas līdzīgos medicīniskos produktos, tāpēc tās arī netiek minētas zāļu lietošanas instrukcijā. Jāpiemin, ka šīs vielas tomēr var ietekmēt medikamenta osmolaritāti un pH vērtību. Plaši zināms, ka, piemēram, benzalkonija hlorīda koncentrācija glaukomas medikamentos būtiski ietekmē zāļu panesību un acs virsmas stāvokli. Šo apstākli ir svarīgi apsvērt pacientiem ar esošu acs virsmas slimību, kas visbiežāk sastopama tajā pašā vecuma grupā, kad glaukoma. Turklāt glaukomas ķirurģiskās ārstēšanas neveiksmes riska rādītāju ietekmē iepriekš lietotā benzalkonija hlorīda koncentrācija un saņemšanas ilgums pirms operācijas. Pašlaik zināms, ka pastāv būtiska benzalkonija hlorīda koncentrācijas atšķirība dažādos glaukomas acu pilienos. Benzalkonija hlorīda koncentrācija var variēt attiecībā 1 : 4, lai arī zāļu sastāvā ir identiska aktīvā molekula.

Iepakojums, pilienu izmērs, fizikālās īpašības

Lielākā daļa cilvēku tic, ka patentbrīvie medikamenti ir vairāk vai mazāk identiski ar oriģinālajiem produktiem. Bet vai tā ir patiesība? Novērtējot 11 dažādu veidu glaukomas acu pilienus, būtiska atšķirība tika novērota pilienu izmērā, viskozitātē un virsmas spraigumā.

Lai gan pacienti, salīdzinot patentbrīvos medikamentus ar oriģinālajiem medikamentiem, bez problēmām pamana atšķirības iepakojumā, pudelītes formā, pilienu izmērā un fizikālajās īpašībās, osmolaritātes un pH vērtības izmaiņas paliek nepamanītas. Šīs atšķirības var klasificēt gan kā ieguvumus, gan kā trūkumus. Biežas izmaiņas produkta iepakojumā, pudelītes formā, lietošanas biežumā, pilienu izmērā un viskozitātē var radīt neizpratni un apjukumu (galvenokārt vecāka gadagājuma pacientiem).

Kopsavilkums

Patentbrīviem medikamentiem ir gaidāma līdzvērtīga medikamenta efektivitāte balstoties uz vienādu aktīvās vielas koncentrāciju. Papildus jāpiemin, ka patentbrīvajiem medikamentiem pretstatā oriģinālajiem preparātiem nav nepieciešami nejaušināti klīniskie pētījumi, lai spētu pierādīt efektivitāti un panesību. Ņemot vērā augstās izmaksas un ilgo laiku, kāds nepieciešams pētījumu veikšanai, mēs, visticamāk, nesagaidīsim, ka tiks veikti patentbrīvo medikamentu klīniskie salīdzinājumi. Potenciālās atšķirības viskozitātē, pH vērtībā, piliena izmērā, virsmas spraigumā būtiski ietekmē aktīvās molekulas piesaistīšanās spēju pie acs receptoriem un klīniski nozīmīgo efektivitāti. Turklāt papildu atšķirības jaunas pudelītes lietošanā un vizuālajā izskatā var radīt šķēršļus pacientu līdzestībai.

Literatūra

 1. Statistica.com
 2. http://dx.doi.org/1.0.1.787/health_glance_eur-2014-en
 3. Blindness and Glaucoma: A Multicenter Data Review from 7 Academic Eye Clinics: Luca Rossetti.
 4. Quigley HA. Number of people with glaucoma worldwide. Br J Ophthalmol. 1996;80:389–93.
 5. PLoS One. 2015 Aug 24;10(8):e0136632. doi: 10.1371/journal.pone.0136632. eCollection 2015.
 6. https://www.eugs.org
 7. Center for Drug Evaluation and Research (2003). Guidance for Industry: Bioavailability and Bioequivalence Studies for Orally Administered Drug Products — General Considerations.
 8. Committee for Medicinal Products for Human Use (20 January 2010). Guideline on the Investigation of Bioequivalence.
 9. Leitritz et al. Original preparations versus generics–latanoprost: how similar is different? Ophthalmologe. 2015 Feb;112(2):127-39. doi: 10.1007/s00347-014-3097-
 10. 10.Kahook M. A comparison of active ingredients and preservatives between brand name and generic topical glaucoma medications using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Curr Eye Res. 2012 Feb;37(2):101-8. doi: 10.3109/02713683.2011.631722. Epub 2011 Oct 31.
 11. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003388.pdf
 12. 12.Boimer et al. Preservative exposure and surgical outcomes in glaucoma patients: The PESO study. J Glaucoma. 2013 Dec; 22(9):730-5. doi:10.1097/IJG.0b013e31825af67d.
 13. 13.Hollo et al. The status of glaucoma diagnostics and care in Europe in 2015: a European survey. Eur J Ophthalmol. 2016 May-Jun; 26(3):216-20. doi: 10.5301/ejo.5000699. Epub 2015 Oct 27.
 14. 14.Mammo et al. Generic versus brand-name North American topical glaucoma drops. Can J Ophthalmol 2012 Feb; 47(1):55-61. doi: 10.1016/j.jcjo.2011.12.004.
 15. 15.Kahook et al. A comparison of active ingredients and preservatives between brand name and generic topical glaucoma medications using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Curr Eye Res 2012; 37(2):101-8.